اخبار

نشست وزیر محترم علوم جناب آقای دکتر غلامی با معاونان اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پارک های علم و فناوری و مراکز آموزش عالی کشور

نشست وزیر محترم علوم جناب آقای دکتر غلامی با معاونان اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پارک های علم و فناوری و مراکز آموزش عالی کشور به صورت وبینار هم اکنون و با سخنرانی وزیر محترم علوم در جریان می باشد.

ادامه مطلب

جلسه صمیمی معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه صنعتی قوچان با کارکنان محترم دانشگاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی قوچان، نشست صمیمی جناب آقای دکتر کاظمی، معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه صنعتی قوچان با کارکنان محترم دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب